Genomgång

Om spelet

Leverera last utan att förstora din traktor! Din skicklighet att köra kommer att sättas på prov under 13 utmanande banor. Målet är att transportera en obalanserad last. Accelerera och bromsa vid rätt tidpunkt för att skydda ditt fordon och dess last!

4x4 Traktor Utmaning är ett av våra utvalda Traktor Spel.