Genomgång

Om spelet

Se till att alla passagerarna når fram i tid! Ditt mål är att erbjuda säker transport utan olyckor. Transportera varje resande snabbt innan de tappar fattningen! Sätt ett nytt rekord genom hålla humöret uppe för alla passagerarna!

Flygplansledning är ett av våra utvalda Chef, ledarskap Spel.