Genomgång

Om spelet

Namnge alla länder i världen! Visa din geografiskicklighet i den här kunskapsutmaningen. På varje bana måste du komma fram till namnet på landet. Du kan använda landets form som ledtråd eller få hjälp av datorn!

Lokalisera Land är ett av våra utvalda Geografispel.