Genomgång

Om spelet

Bygg en bro för att hjälpa Jerry att nå hans ost! Tom vaktar köket och du måste konstruera en säker led för Jerry. Du kan använda tändstickor för att ansluta till viktiga delar. Om din bro inte är tillräckligt stark så kommer Jerry falla mot undergången!

Tom Och Jerry: Rigga En Bro är ett av våra utvalda Tom And Jerry Spel.