Flygplansledning

4.47 röster
Se till att alla passagerarna når fram i tid! Ditt mål är att erbjuda säker transport utan olyckor. Transportera varje resande snabbt innan de tappar fattningen! Sätt ett nytt rekord genom hålla humöret uppe för alla passagerarna!