The Classroom 2

3.874 röster
Kopiera dina ovetande klasskamrater! Manövrera din listiga unge runt klassrummet för att fylla hans bedrägeri-mätare. Under testen så måste du vara uppmärksammad på special-instruktioner. Rör dig tyst för att undvika att bli upptäckt av läraren! The Classroom 2 är ett av våra utvalda Äventyrsspel.