Flix

4.25 röster
Rulla, hoppa och klättra på väggar med en grön slem-boll! Ditt jobb är att guida Flix över färgglad och utmanande terräng. Du måste samla alla gula stjärnor för att öppna utgången. Vila för att återfå din energi och led din klump till seger!